Meny Stäng

Placeringsinformation

Mikaelsgården är ett nyktert och drogfritt boende där man bor i sin egen lägenhet om 30 kvm med självhushåll och tillgång till personalstöd dygnet runt. Det finns också ett 8 kvm stort förråd till varje lägenhet. Alla lägenheter är utrustade med brandlarm och sprinklersystem.

Klienten skall ha någon form av dokumenterad förändringsprocess och vara i slutet av sin boendekedja. Boendet ger klienten stöd att hantera sin vardag och leva ett mer självständigt liv.

Boendestrukturen kräver en personlig mognad och en viss förmåga att kunna ta hand om sin ekonomi, matlagning, städning, tvätt, daglig sysselsättning/fritid samt sociala relationer.

Mikaelsgården har husmöten, struktur/kontroller, enskilda stödsamtal, kontaktperson, ADL, sysselsättning samt meningsfull fritid.

Målgrupp

Vi tar emot klienter som ett led i rehabilitering efter genomgången behandling. Det kan vara:

 • I slutet av ett fängelsestraff (Halvvägshus).
 • Efter avgiftning.
 • I avvaktan på plats till behandlingshem, institution, annat eller eget boende.
 • När det är för tidigt för ett eget boende.

Vårdform

Sol, LVM §27, LRV, LPT samt FäL 11 kap §4

Tjänster som erbjuds är:

 • Akutplaceringar
 • Rehabilitering
 • Omvårdnad
 • Eftervård
 • Utslussning
 • Återfallsinsatser
 • ASI uppföljning

Inför placering

 • Muntlig information om klienten
 • Tidigare utredningar och behandlingsinsatser
 • Vårdplan
 • Läkemedelslista
 • Placeringsbeslut

Antal platser: 10 stycken