Meny Stäng

Placeringsinformation

Inför placering på Mikaelsgården upprättas en kontakt med uppdragsgivare och klienten för informationsutbyte så som:

  • Information om klienten.
  • Intervju med klienten.
  • Information om Mikaelsgårdens arbetsmodell.

Därefter påbörjar Mikaelsgården en lämplighetsbedömning och återkopplar till uppdragsgivaren/klienten inför beslut om placeringen. 

I samband med placering färdigställs: 

  • Placeringsavtal.
  • Genomförandeplan utifrån vårdplan/uppdragsbeskrivning.

Målgrupper

Mikaelsgården tar emot:

  • Drogfria klienter.
  • Klienter i slutet på fängelsestraff (Halvvägshus)/istället för fängelsestraff.
  • Utslussning när det är för tidigt för eget boende.