Meny Stäng

Placeringsinformation

Inför placering på Mikaelsgården så upprättas en kontakt med uppdragsgivare samt den boende för informationsutbyte så som:

 • Muntlig information om den boende.
 • Relevant skriftlig information om den boende.
 • Intervju med den boende inför placering.
 • Information om Mikaelsgårdens arbetssätt.

När detta är gjort så gör Mikaelsgården en lämplighetsbedömning utifrån informationen och återkommer till uppdragsgivaren/den boende med beslut. 

I samband med placering så önskar Mikaelsgården: 

 • Placeringsavtal.
 • Om det är en akutplacering så önskar vi betalningsansvarsförbindelse.
 • Boendeplan/genomförandeplan
 • Övrig relevant dokumentation. 

Placeringsform

Mikaelsgården är ett stödboende för män och kvinnor över över 21 år med få och ringa insatser. Alltså ett stödboende utan tillstånd. 

Målgrupp

Mikaelsgården tar emot boende som är:

 • Drogfria.
 • I slutet på fängelsestraff (Halvvägshus).
 • Istället för fängelsestraff.
 • Utslussning.
 • När det är för tidigt för eget boende.

Tjänster som erbjuds:

 • Akutplaceringar.
 • Utbildningsinsatser så som ÅP, ART, Kriminalitet som livsstil, etc.
 • ASI uppföljning.
 • Samarbete med externa vårdgivare så som psykoterapi, medicinhantering, läkarkontakt, rehabilitering, tandläkare, diabetes, etc.
 • Sysselsättning genom extern aktör.

Antal platser: 10 lägenheter plus en akutlägenhet.