Meny Stäng

Kontrollerat boende

Ett boende på Mikaelsgården i form av kontrollerat boende innebär att den boende:

  • Deltar ifrån frivårdens schemalagda sysselsättning såsom arbete, praktik, studier osv.
  • Ta ett eget ansvar med stöd för din livssituation och sköt själv till exempel inköp, matlagning, städning, tvätt osv.
  • Får ett stöd inför frigivningen av en kontaktperson.
  • Få stöttning av kontaktperson att söka eget boende, upprätta en ekonomi efter utflytt samt någon form av sysselsättning/arbete efter placering.
  • Får ha tillgång till mobiltelefon, internet och nyttja samhällets olika stöd- och hjälpfunktioner.

Vid vistelse i kontrollerat boende skapas ett individuellt schema som görs i samråd med kontaktperson, boende och Kriminalvården. Detta inkluderar bland annat att den boende inte får vistas utanför det kontrollerade boendet och dess område annat än på särskilda bestämda tiden som är godkända från Kriminalvården. Vistelse utanför boendet som är godkänt är sådant som sysselsättning, inköp, deltagande i aktiviteter samt fri tid för den boende.

Samtliga behandlingsinsatser som den boende är i behov av genomför av konsulter på samma område. Detta innebär att den boende inte behöver resa iväg för att få det behandlingsstöd som finns i uppdraget.

Drogtester görs regelbundet på dom boende på uppdrag från Kriminalvården.

Vi jobbar med nära och täta kontakter med placerande frivård för att gott samarbete.

Konsulter som kan genomföra behandlingsinsatserna hos det Kontrollerade boendet

  • Psykiatriker som ansvarar för dom läkemedel som den boende har vid placering.
  • 2 st Sjuksköterskor varav en specialist sjuksköterska inom psykiatri.
  • 2 st KBT terapeuter som kan genomföra olika former av terapi så som schematerapi, traumaterapi osv.
  • Utbildningar/program som genomförs i grupp eller individuellt så som: ÅP, kriminalitet som livsstil,

Mål för vistelse på Kontrollerat boende

Målet med vistelse på Kontrollerat boende är att minska risken för återfall i kriminalitet, missbruk och att öka möjligheterna för att den boende skall bli integrerad i samhället samt att den boende skall i bästa möjliga mån ha klart med bostad, försörjning och sysselsättning vid utflytt. Att den boende skall samla ihop så mycket verktyg som möjligt för att klara av att hantera en vardag utan att falla tillbaka in i kriminalitet och missbruk.

Utslussning Kontrollerat boende

Utslussningen sker i samråd med Kriminalvården. Vistelsens tidslängd på Kontrollerat boende är bestämd innan placering. I dom fall som den boende önskar/behöver fortsatt placering kontaktas den boendes hemkommun för att diskutera möjligheterna framåt.
Kontaktperson är behjälplig genom hela utsluss processen på samtliga plan genom att vägleda och hjälpa till vid behov.