Meny Stäng

Kontrollerat boende

Ett kontrollerat boende på Mikaelsgården innebär att den klienten:

  • Deltar i, från frivårdens, schemalagda sysselsättning exempelvis arbete, praktik, studier.
  • Tar ett eget ansvar för sin livssituation och sköter själv inköp, matlagning, städning, tvätt.
  • Får stöd inför frigivningen av en kontaktperson.
  • Får stöttning av kontaktperson att söka eget boende, upprätthålla en fungerande samt söka sysselsättning/arbete.
  • Får ha tillgång till mobiltelefon och internet samt nyttja samhällets olika stöd- och hjälpfunktioner.

Vid vistelse i kontrollerat boende skapas ett individuellt schema som görs i samråd med kontaktperson, klient och Frivården. Detta inkluderar bland annat att klienter inte får vistas utanför det kontrollerade boendet och dess område annat än på särskilda bestämda tider godkända från Frivården. Vistelse utanför boendet som är godkänt är exempelvis sysselsättning, inköp, deltagande i aktiviteter samt fri tid.

Samtliga behandlingsinsatser som klienten är i behov av genomförs av konsulter på plats. Detta innebär att den boende inte behöver resa iväg för att få det behandlingsstöd som finns i uppdraget.

Drogtester görs regelbundet på klienten på uppdrag från Frivården.

Vi jobbar med nära och täta kontakter med placerande frivård för att gott samarbete.

Konsulter som kan genomföra behandlingsinsatserna hos det Kontrollerade boendet är:

  • Psykiatriker som ansvarar för läkemedel.
  • Specialist sjuksköterska inom psykiatri.
  • 2 st KBT terapeuter som kan uföra olika former av terapi exempelvis traumaterapi.

Mål för vistelse på Kontrollerat boende

Målet med vistelse på Kontrollerat boende är att minska risken för återfall i kriminalitet och missbruk samt att öka möjligheterna för klientens integration i samhället inför utflytt. 

Utslussning Kontrollerat boende

Utslussningen sker i samråd med klienten och Frivården. Vistelsens tidslängd på Kontrollerat boende är bestämd innan placering.