Meny Stäng

Mikaelsgårdens Halvvägshus & Stödboende

Förstärkt boende med individen i centrum

nu endast ett fåtal platser tillgängliga.

Boendestödet anpassas alltid utifrån individens egna behov och förmåga.

Vi jobbar miljöterapeutiskt med målet att klienterna skall uppnå sin fulla potential genom att bryta gamla mönster och beteenden.

Målsättningen är att få individen självförsörjande och självständig utifrån sina egna förutsättningar.

Vi jobbar individfokuserat och skräddarsyr insatserna i samråd med uppdragsgivare.

Mikaelsgården erbjuder alla klienter husmöten, strukturerad vardag, inhandlingsresor, aktivitetsresor, enskilda stödsamtal, kontaktpersoner, ADL träning, sysselsättning samt meningsfull fritid.

Ytterligare tjänster som tillhandahålls vid efterfrågan:

 • Akutplaceringar/Korta placeringsinsatser
 • Utbildningsinsatser som ÅP, ART, Kriminalitet som livsstil, etc
 • ASI uppföljning
 • Samarbete med extern vårdgivare: Psykoterapeut, psykiatriker och sjuksköterska
 • Sysselsättning genom extern aktör

Mikaelsgården tar emot män och kvinnor från 21 år och uppåt.

Mikaelsgården tillhandahåller elva lägenheter och tretton rum i kollektivboende med självhushåll.
På Mikaelsgården finns bastu och gym.

Alla Mikaelsgårdens boenden är belägna i samma område där personal finns tillgänglig dygnet runt.

Vi arbetar i en tät dialog med uppdragsgivaren och klienten.

All personal är utbildad inom psykiatri, MI, KBT, lågaffektivt bemötande, AKK, neuropsykiatriska diagnoser, missbruk och socialrätt samt har mångårig erfarenhet från HVB och stödboendeverksamhet.

Mikaelsgården kan ta emot klienter i LARO behandling.

Mikaelsgården har RAM-avtal med kriminalvården gällande:

 • Halvvägshus
 • Halvvägshus med tilläggstjänster
 • Kontrollerat boende

Mikaelsgården har RAM-avtal gällande stödboende med följande kommuner:

 • Danderyd Kommun
 • Flens kommun
 • Järfälla Kommun
 • Lidingö Stad
 • Nyköpings kommun
 • Solna Stad
 • Sundbyberg Kommun
 • Täby Kommun
 • Vaxholms Stad
 • Eskilstuna Kommun
 • Gnesta Kommun
 • Katrineholms Kommun
 • Norrtälje Kommun
 • Sollentuna Kommun
 • Strängnäs Kommun
 • Trosa Kommun
 • Upplands-Bro Kommun
 • Vingåkers Kommun

Kontakta oss

Mikaelsgården i Katrineholm AB

Åkfors

641 98 Björkvik

info@mikaelsgardensboende.se

073 985 78 77