Meny Stäng

Vid ankomst till Mikaelsgården

När den boende ankommer till Mikaelsgården så kommer en ansvarig personal att skriva in fullständiga uppgifter i en databaserad journal. Det kommer att hållas ett inskrivningssamtal där information kommer att ges gällande sekretess, regler och rutiner, skyldigheter, rättigheter och där åtaganden beaktas.

Den boende kommer att få skriva på ett kontrakt som innehåller godkännande av regler och rutiner, handhavande av eventuella läkemedel samt mottagen lägenhetsnyckel. En bra inskrivning och en god första kontakt är av stort värde eftersom den första tiden för placering kan upplevas som svår och att motivationen då kan fluktuera.

Urinscreening kan komma att tas under första dygnet efter samtycke. Den boendes personliga tillhörigheter kan komma att genomsökas efter samtycke. Under de första två veckorna efter ankomst kommer det att hållas flertalet samtal för att fånga upp den boende för att skapa trygghet.