Meny Stäng

Vid ankomst till Mikaelsgården

När klienten ankommer till Mikaelsgården sker ett ankomstsamtal där information ges gällande sekretess, regler, rutiner, skyldigheter, rättigheter och uppdrag.

Klienten kommer också att få information gällande läkemedelshantering. Ett bra mottagande och en god första kontakt är av stort värde då den första tiden i placering kan upplevas som en stor omställning.

Urinscreening kan efter samtycke komma att tas under första dygnet. Klientens personliga tillhörigheter kan efter samtycke komma att genomsökas.

Klienten installeras i eget rum i kollektivt boende där tillgång till toalett, dusch, kök och gemensamhetsutrymmen finns.