Meny Stäng

Vid ankomst till Mikaelsgården

När klienten ankommer till Mikaelsgården så kommer en ansvarig personal att skriva in fullständiga uppgifter i en databaserad journal. Det kommer att hållas ett inskrivningssamtal där information kommer att ges gällande sekretess, regler, rutiner, skyldigheter, rättigheter och där åtaganden beaktas.

Alla får en egen nyckel till sin lägenhet samt parabolkort. Klienten kommer även att få skriva på ett kontrakt som innehåller godkännande av regler och rutiner, handhavande av läkemedel samt mottagen lägenhetsnyckel på Mikaelsgården. En bra inskrivning och en god första kontakt är av stort värde eftersom den första tiden för placering kan upplevas som svår och att motivationen då kan fluktuera.

Urinscreening kommer att tas under första dygnet. Klientens personliga tillhörigheter kan komma att genomsökas. Under de första två veckorna efter ankomst kommer det att hållas flertalet samtal för att fånga upp klienten och skapa trygghet i det nya boendet.