Meny Stäng

ÖVRIGA TJÄNSTER

Mikaelsgården har samarbete med extern vårdgivare som på plats kan tillgodose där uppdraget har behov av HS insatser.

Provtagning: Kan utföra provtagning, exempelvis transportstyrelsen gällande körkort samt bistå med läkarintyg efter genomförd insats mm

Terapi: Exempelvis KBT och traumaterapi där utgångspunkten är anpassad utifrån klientens individuella behov.

LARO: Kan ta emot klienter i LARO vilket gör att behandlingen kan genomföras på plats och sker i dialog med ansvarig LARO mottagning.

Läkemedel: Kan ta emot klienter med läkemedelsbehandling där läkemedelsutdelning hanteras utifrån egenvårdskontrakt upprättat mellan läkare, sjuksköterska, Mikaelsgården och klient. Kan hjälpa till med läkarkontakt och eventuella remisser efter avslutad placering.