Meny Stäng

Stödboende

Dom boende har egna lägenheter med egen toalett och dusch samt kök på 30 kvm. På Mikaelsgården så finns också ett gemensamhetsutrymme med TV, för umgänge och kök för matlagningsutbildning.

Stödboendet anpassas utifrån den boendes egna behov, resurser och problem. Personalen motiverar de boende till en aktiv fritid och erbjuder träning, resor och andra gemensamma aktiviteter.

Schemat läggs upp veckovis och struktureras dagligen vid morgonmöten. Planeringen sker tillsammans med personal där möjligheten till en djupare relation ges.

ADL-träning har hög prioritet. Den dagliga strukturen ska i största möjligaste mån likna det egna kommande boendet i samhället med struktur och planering av tider, kontakter med myndigheter och anhöriga, att kunna sköta eventuellt arbete och/eller skola, vardagliga sysslor samt sin egen ekonomi. Personalen kommer att medverka till att underlätta för den boende för att komma igång med sitt schema.

Vi har också fokus på social färdighetsträning, där den boende får jobba på färdigheter man glömt eller aldrig riktigt lärt sig för att kunna accepteras/fungera i samhället.

Boendet bygger på total drogfrihet och tester görs regelbundet efter samtycke.

Mål för vistelse på Stödboende

Målet för vistelse på stödboende är att få den boende att höja sin funktionsförmåga så att hon eller han kan integreras in i samhället på ett väl fungerande sätt och få ett eget boende, försörjning samt daglig sysselsättning med eller utan yttre stöd.

Utslussning från Stödboende

Utslussning från stödboende sker i samarbete med uppdragsgivaren. Utslussningen är individuellt anpassad för att på bästa sätt tillgodose den boendes resurser, behov och problem. En väl planerad utslussning som börjas i tid ger den boende större möjlighet att få ett fungerande liv ute i samhället.