Meny Stäng

Stödboende

Klienterna har egna lägenheter med egen toalett och dusch samt kök. På Mikaelsgården så finns också ett gemensamhetsutrymme med TV, för umgänge och kök för matlagningsutbildning.

Klienterna i ett stödboende har ett individuellt ansvar där individuella bedömningar görs utifrån klientens egna behov, resurser och problem. Dessa hanteras sedan individuellt och systematiskt efter klientens mål, våra mål samt uppdragsgivarens mål. Personalen motiverar de boende till en aktiv fritid och erbjuder träning, resor och andra gemensamma aktiviteter.

Arbetet läggs upp veckovis och struktureras dagligen vid morgonmöten. Arbetet sker tillsammans med personal där möjligheten till en djupare relation ges och möjlighet för klienten att efterlikna kontaktpersonen.

ADL-träning har hög prioritet. Det dagliga arbetet ska i största möjligaste mån likna det egna kommande boendet i samhället med struktur och planering av tider, kontakter med myndigheter och anhöriga, att kunna sköta eventuellt arbete och/eller skola, vardagliga sysslor samt sin egen ekonomi och dagliga sysslor. Personalen kommer att medverka till att underlätta för klienten för att komma igång med sysslor på och/eller utanför gården.

Vi har också fokus på social färdighetsträning, där klienten får jobba på färdigheter man glömt eller aldrig riktigt lärt sig för att kunna accepteras/fungera i samhället.

Boendet bygger på total drogfrihet och tester görs regelbundet.

Mål för vistelse på Stödboende

Målet för vistelse på stödboende är att få klienten att höja sin funktionsförmåga så att hon eller han kan integreras in i samhället på ett väl fungerande sätt och få ett eget boende med eller utan yttre stöd.

Utslussning från Stödboende

Utslussning från stödboende sker i samarbete med uppdragsgivaren. Utslussningen är individuellt anpassad för att på bästa sätt tillgodose klientens resurser och behov. Än väl planerad utslussning ger klienten större möjlighet att få ett fungerande liv ute i samhället.