Meny Stäng

Stödboende

Vid ankomst tilldelas klienten ett eget rum, i kollektivt boende där tillgång till toalett, dusch, kök, och gemensamhetsutrymme finns.

Stödinsatsen anpassas alltid utifrån klientens egna behov och förmågor. Personalen motiverar klienten till en aktiv fritid och erbjuder resor och andra gemensamma aktiviteter.

Personliga scheman läggs upp veckovis och struktureras dagligen vid morgonmöten. Planeringen sker tillsammans med egen tilldelad kontaktperson.

ADL-träning har hög prioritet. Den dagliga strukturen ska i möjligaste mån spegla individuellt kommande situationen i samhället med planering av tider, kontakter med myndigheter och anhöriga, arbete och/eller skola, vardagliga sysslor samt egen ekonomi. 

Vi har också fokus på social färdighetsträning.

Mikaelsgården är ett drogfritt boende.

Mål för vistelse på Stödboende

Målet med vistelse i stödboende är att få klienten att växa i förmåga med målet att integreras i samhället, i eget boende med egen försörjning och daglig sysselsättning.

Utslussning från Stödboende

Utslussning från stödboende sker i samarbete med klienten och uppdragsgivaren. Utslussningen är individuellt anpassad. En väl planerad utslussning ger klienten större möjlighet till ett fungerande liv i samhället.