Meny Stäng

Halvvägshus

Ett boende på Mikaelsgårdens Halvvägshus innebär att den boende får en egen lägenhet på 30 kvm där dusch, toalett och kök ingår. Ett boende på Mikaelsgårdens Halvvägshus innebär att den boende:

  • Deltar ifrån frivården schemalagd sysselsättning såsom arbete, praktik eller studier.
  • Tar ett eget ansvar för sin livssituation och sköter själv till exempel inköp, matlagning, städning och tvätt med stöd.
  • Har ett stöd inför frigivningen av en kontaktperson.
  • Få stöttning av kontaktperson att söka eget boende efter placering.
  • Får ha tillgång till mobiltelefon, internet och nyttja samhällets olika stöd- och hjälpfunktioner.

Vid vistelse i halvvägshus gäller ett individuellt skapat schema som görs i samråd med Kriminalvården. Detta inkluderar, bland annat, att den boende inte får vistas utanför Halvvägshuset och dess område annat än på särskilt bestämda tider. Vistelser utanför boendet innebär sådant som sysselsättning, inköp, deltagande i aktiviteter samt för fri tid för den boende.

Drogtester görs regelbundet på dom boende på uppdrag från Kriminalvården.

Vi har nära och täta kontakter med frivården för ett bra samarbete.

Mål för vistelse på Halvvägshus

Målet för vistelse på Halvvägshus är att minska risken för återfall i kriminalitet, missbruk och att öka möjligheterna för den boende skall bli integrerad i samhället samt att den boende ska ha klart med bostad, försörjning samt sysselsättning vid utflytt.

Utslussning Halvvägshus

Utslussning från Halvvägshus sker i samarbete med Kriminalvården. Vistelsens tidslängd på Halvvägshus är bestämd innan placering.