Meny Stäng

Halvvägshus

Vid ankomst till Mikaelsgårdens Halvvägshus tilldelas klienten ett eget rum i kollektivt boende där tillgång till toalett, dusch, kök och gemnensamhetsutrymmen finns. Under placeringen finns, där positiv utveckling påvisats, möjlighet till övergång i eget lägenhetsboende. Detta bedöms löpande och individuellt av personalen som också tar beslut i frågan tillsammans med klient och uppdragsgivare.
Ett boende på Mikaelsgårdens Halvvägshus innebär att klienten:

  • Deltar från frivården, schemalagd sysselsättning exempelvid arbete, praktik eller studier.
  • Tar ett eget ansvar för sin livssituation och sköter inköp, matlagning, städning och tvätt.
  • Har ett stöd i insats och inför frigivningen av en kontaktperson.
  • Får stöttning av kontaktperson att söka eget boende.
  • Får ha tillgång till mobiltelefon och internet samt nyttja samhällets olika stöd- och hjälpfunktioner.

Vid ankomst skapas ett individuellt schema i samråd med Frivården. Detta anger, bland annat, att klienten inte får vistas utanför Halvvägshuset och dess område annat än på särskilt bestämda tider. Vistelser utanför boendet är exempelvis sysselsättning, inköp, deltagande i aktiviteter och fri tid.

Drogtester görs regelbundet på uppdrag från Frivården.

Vi har nära och täta kontakter med frivården för ett bra samarbete.

Mål för vistelse på Halvvägshus

Målet för vistelse på Halvvägshus är att minska risken för återfall i kriminalitet och missbruk samt att öka möjligheterna för klienten att bli integrerad i samhället genom bostad, försörjning samt sysselsättning vid utflytt.

Utslussning Halvvägshus

Utslussning från Halvvägshus sker i samarbete med klienten och Frivården. Vistelsens tidslängd på Halvvägshus är bestämd innan placering.