Meny Stäng

Halvvägshus

Ett boende på Mikaelsgårdens Halvvägshus innebär att klienten får en egen lägenhet på 30 kvm där dusch, toalett och kök ingår. Ett boende på Mikaelsgårdens Halvvägshus innebär att klienten:

  • Deltar ifrån frivården schemalagd sysselsättning såsom arbete, praktik eller studier.
  • Tar ett eget ansvar för sin livssituation och sköter själv till exempel inköp, matlagning, städning och tvätt.
  • Har ett stöd inför frigivningen av en kontaktperson.
  • Får ha tillgång till mobiltelefon, internet och nyttja samhällets olika stöd- och hjälpfunktioner.

Vid vistelse i halvvägshus gäller ett individuellt skapat schema. Detta inkluderar, bland annat, att klienten inte får vistas utanför Halvvägshuset och dess område annat än på särskilt bestämda tider. Schemat görs av frivården, i samarbete med Mikaelsgården. Vistelser utanför boendet innebär sådant som sysselsättning, inköp, deltagande i aktiviteter samt för fri tid.

Drogtester görs regelbundet på klienterna.

Vi har nära och täta kontakter med frivården och det är också de som bestämmer villkoren och schema för klientens vistelse.

Mål för vistelse på Halvvägshus

Målet för vistelse på Halvvägshus är att minska risken för återfall i kriminalitet, missbruk och att öka möjligheterna för klienten att bli integrerad i samhället.

Utslussning Halvvägshus

Utslussning från Halvvägshus sker i samarbete med uppdragsgivaren som är Kriminalvården. Vistelsens tidslängd på Halvvägshus är bestämd innan placering.